Odhlásit se

x
Jste si jistý/á, že chcete opustit sekci?

Největší prodejce obuvi nadměrných a podměrných velikostí

Košík
{nombre}
Počet{cantidad}Počet{precio}Cena{total} CZK
0
0
0
Minimální objednávka je 0,00 CZK
Para poder usar Paypal Express es necesario seleccionar el destino de envío.
Actualmente la forma de pago seleccionada no es Paypal Express. Debes cambiar la forma de pago para utilizar esta forma de pago.
V košíku není žádné zboží.
HLEDAT
Rozšířené vyhledávání
{nombre}
{marca}
{categoria}{precio}
Pro tuto kategorii nebo vyhledávání nebylo nalezeno žádné zboží.

Ochrana osobních údajů, obchodní podmínky

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro andypola.cz je Vaše soukromí velmi důležité a my jej respektujeme. Ačkoli nám získávání informací o našich zákaznících umožňuje nabízet kvalitní služby, zůstává důvěra našich zákazníků naší prioritou. Souhlasíte-li, že budete sdělovat osobní informace andypola.cz nebo jeho poskytovatelům služeb a zmocněncům, dáváte nám tím zároveň oprávnění shromažďovat, využívat a sdělovat takovéto osobní informace v souladu s touto politikou a tak, jak k tomu opravňuje nebo jak to vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Svůj souhlas můžete kdykoli s ohledem na určité důvody odmítnout nebo odvolat, a to kontaktováním odpovědného pracovníka, který má na starosti oblast zachovávání důvěrných informací. Odmítnete-li informace poskytnout nebo odvoláte-li svůj souhlas s jejich poskytnutím, nemusíme být nadále schopni dodávat nebo pokračovat v dodávkách určitých produktů, služeb nebo informací, které by pro Vás mohly být užitečné. Společnost shromažďuje, využívá a zpřístupňuje osobní údaje týkající se zákazníků pro následující účely: pro přijímání rozhodnutí týkajících se různých Vašich žádostí; k propagaci a prodeji produktů, zboží a služeb prostřednictvím internetu; k zodpovídání Vašich dotazů týkajících se Vašeho účtu a Vaší složky; k plnění právních a regulatorních požadavků; k řízení a rozvíjení podnikání a provozu společnosti andypola.cz; k poskytování produktů, zboží a služeb vhodných pro Vaše potřeby, zájmy a situaci; zvýšení kvality zasíláním reklamních výrobků. Osobní informace budou využívány pro výše uvedené důvody a za určitých okolností tam, kde andypola.cz bude považovat za nezbytné a vhodné osobní údaje shromažďovat a zpřístupňovat, a to v souladu se zákonem a při současném zajištění, že sdělování osobních údajů bude podle okolností omezeno na nezbytně nutnou míru.

Používání cookies
Během uživatelské interakce s některou z webových stránek andypola.cz může dojít k ukládání informací pomocí funkce prohlížeče nazývané "cookie" nebo obdobného souboru automaticky stahovaného do Vašeho počítače. Cookies nám umožňují mimo jiné upravit webové stránky nebo reklamu podle Vašich zájmů a preferencí. Ujišťujeme Vás, že používání cookies je bezpečné. Nejsou to programy, které mohou být použity k poškozování souborů a nelze je ani použít ke shromažďování osobních údajů. Pokud si nepřejete přijímat cookies nebo je nechávat ukládat do Vašeho systému, většina Internetových prohlížečů Vám umožní cookies z Vašeho pevného disku vymazat, zamezit, aby se uložily, nebo zobrazit varování než k jejich uložení dojde. Více informací ohledně této funkce najdete v instrukcích týkajících se Vašeho internetového prohlížeče nebo v nápovědě k příslušnému prohlížeči.

Kontaktujte nás
Máte-li nějaké dotazy nebo komentáře ohledně naší politiky ochrany osobních údajů, nebo pokud byste nás chtěli informovat o Vašich požadavcích týkajících se osobních informací, můžete nám zaslat e-mailovou zprávu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

JAK JE MOŽNÉ OBUV VRÁTIT, NEBO VYMĚNIT?

Pokud Vám objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej do 14 dnů po obdržení vrátit poštou, zásilkovou službou, nebo osobně na adresu

Nadměrná a podměrná obuv Andypola
OC Omega, 3NP
Náměstí Svobody 9
602 00 Brno

Vracené zboží musí být v dobrém stavu, nepoužité a nepoškozené, s odesílatelem jasně označeným na vnější straně obalu

Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem, který najdete uvnitř krabice doručené obuvi, nebo si ho můžete stáhnout ZDE. Veškeré informace o kupujícím a objednávce (kopie dokladů) musí být poslány fyzicky uvnitř balíku. 

Vrácení zboží je možné pouze v původním stavu, nepoužité a nepoškozené. Klient musí zajistit dostatečné zabalení výrobku, aby při dopravě nedošlo k poškození. Pro vrácení kupní částky zašlete s obuví číslo Vašeho bankovního účtu. Vrácení peněz provádíme výhradně bankovní transakcí na klientův účet a to i v případě, že původní objednávka byla placena dobírkou, nebo v hotovosti při osobním odběru.

O jakémkoliv požadavku nás prosím informujte současně e-mailem na info@andypola.cz. Sem se také můžete obrátit v případě dalších dotazů.

Zboží lze samozřejmě také vyměnit za jinou velikost, barvu, nebo úplně jiný model a to i v případě, že cena vracené a nově vybrané obuvi bude rozdílná. Výměnu vždy řešíme individuálně po domluvě se zákazníkem. Doporučujeme proto, abyste nás před plánovanou výměnou zboží kontaktovali.

Při výměně zboží je potřeba počítat s možným delším časovým rozmezím pro vyřízení výměny, max. však 2 týdny do doručení nové obuvi.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zboží Vám ale vyměníme zdarma, tzn. že opětovné poštovné už nemusíte hradit.

JAK JE MOŽNÉ OBUV REKLAMOVAT?

Reklamační řád se řídí zákonnými ustanoveními, viz. Všeobecné obchodní podmínky.

Reklamovat je možné vadu materiálu, případně vadu vzniklou chybnou technologií výroby. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. 

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu danou ze zákona nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. 

Pro urychlení vyřízení reklamace doporučujeme, abyste nás nejdříve informovali na info@andypola.cz.

Pokud budeme reklamované zboží požadovat k osobnímu prozkoumání, zašlete ho řádně vyčištěné, vysušené a dle zásad obecné hygieny na naši adresu

Nadměrná a podměrná obuv Andypola
OC Omega, 3NP
Náměstí Svobody 9
602 00 Brno

Do balíčku přiložte dodací list, průvodní dopis ohledně reklamované závady, nebo vyplněný formulář ke stažení ZDE.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

Nabídka zboží
Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

Objednávka
Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.
Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Uzavření kupní smlouvy
Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.
Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Způsob dopravy
Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.
Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.

Způsob platby
Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku až při převzetí od přepravce, nebo v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě provozovatele.
Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. 

Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy
Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Dodání zboží

Dodací lhůta
Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Přeprava, doručení a převzetí zboží
Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitelprávo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.
Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít potvrzení o koupi, které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, kde by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.
Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.
Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit peněžní prostředky.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem
Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

4. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zde jsou uvedeny aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

CARGA_OK
Redirigiendo a Paypal.
Tiempo de espera agotado, puede que haya sobrecarga en la red y no se ha podido obtener el resultado de forma correcta, acceda a la cesta para comprobar el estado de la misma.
Zrušit
Potvrdit
Nezapomeňte vložit kód pro výměnu
Jste si jistý/á, že chcete opustit sekci?
¿Quieres recuperar la última cesta?
Introduzca como mínimo 3 caracteres en el campo de búsqueda
Artículo/s añadido a la cesta
Chyba : Chybí povinné údaje
Arrastra o pulsa aquí para subir los archivos
Tu navegador no soporta el arrastre de archivos
Por favor usa el formato antiguo para subir los archivos
El tamaño del archivo ({{filesize}}MB) supera el límite establecido. Tamaño Máximo: {{maxFilesize}}MB.
No puedes subir archivos de este tipo
Cancelar subida
¿Estás seguro de cancelar la subida?
Eliminar archivo
No puedes subir mas archivos
Zadaný email nemá správný formát.
Chyba : Chybí povinné údaje
Položka email nesouhlasí
Zadaná hesla jsou rozdílná.
Musíte souhlasit s obchodními podmínkami
Neoznačil/a jste možnost pro zasílání informací o speciálních nabídkách, novinkách a akcích. Pokud si přejete dostávat tyto informace, pokračujte [Akceptovat], pokud ne, pokračujte [Zrušit] a dále pokračujte v registraci.
*
Registrace proběhla úspěšně.
Bezpečnostní kód
CZK
EUR
15.12.2017
0,00
0,00
0
0
348
2017